Omgewingsreg


Omgewingswetgewing is 'n reeks nasionale, Europese en internasionale regulasies wat daarop gemik is om besoedeling van water, grond en lug te vermy of te verminder, asook om die landskap en alle lewende spesies wat op die planeet voorkom, te verdedig.

In teenstelling met ander Europese state is daar in ons land lank 'n fragmentasie van die dissipline as gevolg van die afwesigheid van spesifieke verwysings binne die Grondwetlike Handves.

Om hierdie leemte te vergoed, en om die nodige beskerming wat aan die aangeleentheid verleen moet word, te legitimeer, het die konstitusionele hof met vonnis nr. 641 van 1987, met verwysing na art. 9 en 32 van die Grondwet, in terme van landskap en gesondheid, het die beskerming van die omgewing tot 'n primêre en absolute waarde verhoog.

In die nasleep van hierdie interpretasie is die weg na 'n meer gedetailleerde regulasie opgespoor.

En so het die eerste wette oor die onderwerp ontstaan, deur bronne van gewone reg, tot by die evolusie, wat die afgelope dekades plaasgevind het, danksy die impuls van die EU-reg en die omzetting van Europese voorskrifte.

Die doel van hierdie kolom, sonder om daarop aanspraak te maak dat dit volledig is, is om die mees algemene probleme aan te spreek en die waarborge in plek te stel en moontlike oplossings vir sake, wat die omgewingskwessies met betrekking tot die voorkoming en herstel van skade verdiep.

Die kolom word deur die prokureur verwerk. Rita Sivori by wie u kan skakel [email protected]

Ons artikels

Die reëls, wette en regulasies


Omgewingsreg

OPSOMMING In 'n wêreld wat op soek is na nuwe regsvorme om die omgewing te beskerm en te verdedig, spoor die skrywer die verskynsel van die wettige antropomorfisering van die natuur en sy entiteite na. Dit is nie 'n geïsoleerde verskynsel nie, maar hierdie oplossing vir omgewingsprobleme word op drie verskillende vastelande deur vyf lande aangeneem: Ecuador, Bolivia, Nieu-Seeland, Colombia en die Indiese deelstaat Uttarakhand. Die outeur neem die verskynsel in die eerste plek waar dit op grondwetlike, wetgewende en juridiese vlak in die individuele state ontwikkel. Nadat opgemerk is dat hierdie verskynsel die gevolg is van die aanvaarding van die tradisie en voorvaderlike kultuur van die mense wat in die individuele gebiede woon, ontleed dit die kulturele waardes en die tradisie wat oorgedra word. Laastens ontleed die outeur die hoofkwessies wat na vore kom uit die manifestasie van die verskynsel van wetlike antropomorfisering en kom hy tot die gevolgtrekking dat die omgewingsbeskermingsstelsels wat gekies het vir 'n biosentriese visie, behalwe om die samehang van die hele stelsel te handhaaf, voortkom uit 'n merkwaardige effektiwiteitsplan vir die oplossing van omgewingsprobleme.

In 'n wêreld wat nuwe regsvorme soek om die omgewing te beskerm en te verdedig, identifiseer die outeur die verskynsel van die juridiese antropomorfisering van die natuur en sy entiteite. Dit is nie 'n geïsoleerde verskynsel nie, maar hierdie oplossing vir omgewingsprobleme word in drie verskillende vastelande deur vyf lande aangeneem: Ecuador, Bolivië, Nieu-Seeland, Colombia en die Indiese staat Uttarakhand. Eerstens neem die outeur die verskynsel waar in sy ontwikkeling op konstitusionele, wetgewende en regswetenskaplike vlak in elke genoemde Staat. Nadat hy vasgestel het dat hierdie verskynsel die gevolg is van die transponering van die voorvaderlike tradisie en kultuur van die mense wat in hierdie lande woon, ontleed hy die kulturele waardes en die tradisie wat oorgedra is. Laastens ontleed die skrywer die hoofkwessies wat na vore kom uit die verskynsel van die verskynsel van wetlike antropomorfisering en kom tot die gevolgtrekking dat die omgewingsbeskermingsstelsels wat gekies het vir 'n biosentriese visie, en behalwe die samehang van die hele stelsel, hulself op 'n merkwaardige effektiwiteitsplan vir die oplossing van omgewingsprobleme.

Samevatting: Die wet is nie staties nie, maar is voortdurend besig om te ontwikkel. Wat omgewingsake betref, beweeg hierdie evolusie in die rigting om juridiese antroposentrisme te laat vaar. Die skrywer neem die sukses op verskillende plekke op die planeet waar van die erkenning van die natuur of sy entiteite as onderdane of persone, met werklike regte. Vir hierdie doel ontleed hy eers verskeie van hierdie ervarings. Hierdie nuwe manier van dink oor die natuur en sy entiteite vind plaas op grondwetlike, wetgewende, regswetenskaplike vlak. In die lig van die ondersoek na die verskynsel, besin die skrywer oor die feit dat dit nou die regte oomblik is om die antroposentriese visie van die reg te oorkom. Hy baseer hierdie eis op twee faktore. Die eerste is die verandering in die manier waarop die mens homself verwek en die skrywer in hierdie verband van Homo Ecologicus praat. Die tweede faktor is nou verwant aan die hedendaagse samelewings. Die openheid vir die gelyke waardigheid van elke volk waaruit elke land bestaan, het gelei tot die opkoms van die omgewingsensitiwiteit van die inheemse tradisie in politieke en regsdebatte. Verder sou hierdie perspektiefverandering nie moontlik gewees het sonder 'n wydverspreide omgewingsensitiwiteit in die samelewing nie en as die voorsiening van die regte van nie-menslike natuurlike entiteite nie as 'n effektiewe reaksie op die omgewingsprobleem beskou is nie.

Samevatting: Reg is nie staties nie, maar ontwikkel voortdurend. Wat omgewingsaangeleenthede betref, gaan hierdie evolusie in die rigting om regsantroposentrisme te laat vaar. Die outeur neem die sukses op verskillende plekke op die planeet waar om die natuur of sy entiteite as onderdane of mense met werklike regte te erken. Vir hierdie doel ontleed hy eers verskeie van hierdie ervarings. Hierdie nuwe manier van dink oor die natuur en sy entiteite vind plaas op grondwetlike, wetgewende en regswetenskaplike vlak. In die lig van die ondersoek na die verskynsel, besin die skrywer oor die feit dat dit nou die regte tyd is om die antroposentriese visie van die reg te oorkom. Hy berus op twee faktore. Die eerste is gekonstitueer deur die verandering in die manier waarop die mens homself verwek en die skrywer in hierdie verband van Homo Ecologicus praat. Die tweede faktor hou nou verband met die hedendaagse samelewings. Die openheid vir die gelyke waardigheid van elke volk waaruit elke land bestaan, het gelei tot die opkoms van die omgewingsensitiwiteit van die inheemse tradisie in politieke en regsdebatte. Verder sou hierdie perspektiefverandering nie moontlik gewees het sonder 'n wydverspreide omgewingsensitiwiteit in die samelewing nie en as die voorsiening van die regte van nie-menslike natuurlike entiteite nie as 'n effektiewe reaksie op die omgewingskwessie beskou is nie.

Toespraak gehou tydens die European Researchers 'Night Vrydag 27 November 2020 h.18: 00 - 18:30

"Op die oomblik is daar 'n nuwe konsep in sommige lande (Ecuador, Bolivia, Colombia, Indië, Nieu-Seeland) wat die natuur as onderwerp identifiseer en regte regte gee. Hierdie nuwe konsep het sy oorsprong in die tradisie van inheemse volke. Op hierdie manier laat die beskermingsstelsels van die omgewing die juridiese antroposentrisme op en bied 'n moontlike oplossing vir die omgewingsprobleem.

Inligtingsgeleentheid:
Die European Researchers 'Night is 'n inisiatief wat sedert 2005 deur die Europese Kommissie gepromoveer word, wat jaarliks ​​duisende navorsers en navorsingsinstellings in alle Europese lande betrek. Die doel is om geleenthede te skep vir navorsers en burgers om die wetenskaplike kultuur en kennis van die navorsingsberoepe in 'n informele en stimulerende konteks te versprei.
Die Universiteit van Sassari is 'n vennoot van die EARTH-projek (EnhAncing Resilience Through Humanity), gelei deur Frascati Scienza. Die tema wat van stapel gestuur is vir die jaar 2020, is die veerkragtigheid wat in ons gemeenskappe afgeneem is om die kollektiewe bewustheid van die risiko's en aksies om die veranderinge wat krisisse meebring, te voorkom, daarop te reageer en aan te pas deur netwerk en kommunikasie tussen burgers en wetenskaplikes te bevorder deur onderrigpraktyke van veerkragtigheid deur navorsers en burgers aan te moedig om 'n aktiewe rol te speel deur hul kennis te deel en te verryk deur middel van dialoog.
Die rol wat navorsing speel in die voortslepende wêreldwye krisis is van kardinale belang, aangesien dit is en sal wees in die vele sektore wat in die 17 volhoubaarheidsdoelwitte wat deur die VN in 2015 bekendgestel is, uitgelig is en opgeneem is in die 2030-agenda, wat dit ook vir hierdie jaar uitmaak verwysingsraamwerk vir die aktiwiteite wat verband hou met die Night and the Science Week.
Die buitengewone noodsituasie wat ons ervaar, met die beheermaatreëls wat ingestel is en die uitstel van die gebruiklike einde September-datum wat deur die Europese Kommissie bepaal is, het 'n uitgawe opgelê wat slegs tot aanlyn-geleenthede beperk is, ook vir die Universiteit van Sassari.
Gedurende die twee dae het 36 navorsers en gaste mekaar afgewissel, 4 moderators en meer as 600 mense het via die internet aan die geleenthede deelgeneem.


Omgewings- en ondernemingsreg: instrumente vir volhoubare risiko's

ATTILIO BALESTRERI

Omgewings - en ondernemingsreg: instrumente vir die voorkoming van volhoubare risiko's>

Abstrak

Byna alle maatskappye, veral vandag, moet die omgewingswetgewing en die verwante risiko's hanteer. Die wetgewing is voortdurend besig om te ontwikkel, en veral in die afgelope jare se ervaring, het dit in baie sektore die neiging getoon na 'n toename in die laste vir operateurs en die verskerping van boetes. Daar is 'gereedskap' in die hande van die maatskappy wat, teen volhoubare koste, kan bydra tot 'n beter sakebestuur en die omgewingsrisiko kan verminder.

Omgewingswetgewing: kenmerke en risiko's

 • dit is gebaseer op formele bepalings uitgereik deur die owerhede vir die uitoefening van sake
 • hoewel "gekodifiseer", is dit wel fragmentaries (gediversifiseerde wetlike bepalings, administratiewe maatreëls, tegniese standaarde, goeie bedryfspraktyke)
 • beskik oor sterk tegniese en operasionele data
 • maak voorsiening vir kriteria vir die uitbreiding van aanspreeklikheid wat onbekend is vir ander vertakkings van die wet (bv. in terme van afvalbestuur)
 • en dikwels, swak spesifiek oor die aanklagte in die hande van die operateurs.

Omgewingsrisiko kan in verskillende vorme manifesteer. Daar is baie gevalle van relevansie misdadiger (uitgebrei deur die inwerkingtreding van dieecoreati", Wet nr. 68/2015). Boonop is dit in baie gevalle misdade van nalatige aard of wat onafhanklik is van die produksie van werklike skade. Die gevolge hiervan is uiters relevant, sowel vir individue as vir die maatskappy (Wetsbesluit 231/2001), bo en behalwe die bekende risiko van onderbreking van sake en die beduidende implikasies ten opsigte van beeld en mark. Op die vliegtuig administratiewe, word die talle sake - selfs minimaal en suiwer formeel - gestraf met geldelike administratiewe sanksies, ooreenstem, en dit is redelikerwys die belangrikste risiko vir die operateur, die veranderende of diskwalifiserende gevolge van die uitoefening van aktiwiteite wat verband hou met die skending van die skorsing van die magtiging of herroeping van magtiging), sowel as, in spesifieke sektore, beduidende beperkings van die bedryfsbedrywighede (bv. beperkings op die gebruik van terreine onderhewig aan saneringsprosedures). Op die vliegtuig siviele reg die omgewingsaspekte genereer beduidende gedingvoering waarin die vergoedingsprofiele dikwels sny met die kontraktuele aspekte (laasgenoemde word toenemend deur die regswetenskap gewaardeer).

'N Paar belangrike instrumente in die "hande" van maatskappye

Daar is verskeie effektiewe, nuttige en bekostigbare beskermingsinstrumente om die omgewingsrisiko die hoof te bied.

Onder hierdie, in die eerste plek, die teenwoordigheid van prosedures, bedieningsinstruksies, maatskappyriglyne wat die regte prosedures vir die uitvoering van aktiwiteite bepaal. Dit is 'n 'gids' vir die ondernemers in die uitoefening van die aktiwiteit en 'n belangrike bewys - vir derde partye of in die hof - van die organisasie en die voorbereiding van spesifieke bedryfstandaarde. Dit moet duidelik wees, van tyd tot tyd bygewerk word, in ooreenstemming met mekaar en verstaanbaar wees vir die operateurs, wat gereeld daaroor opgelei word, om as effektiewe en effektiewe prosedures beskou te word. Die stelsel van prosedures kan dan geformaliseer word as deel van 'n Gesertifiseerde omgewingsbestuurstelsel (bv. ISO 14001: 2015 of EMAS), wat effektief moet wees vir tegniese sowel as regsaspekte.

Sentraal, en gekoppel aan maatskappyprosedures, is ook die Organisasie- en bestuursmodel ingevolge die wetsbesluit 231/2001. Die doel is in hierdie geval om 'n stelsel ('n 'model') te skep wat deurlopend opgedateer moet word en wat geskik is vir die voorkoming van misdade deur:

 • daar risikokaarte (fundamentele aktiwiteit wat so stiptelik as moontlik moet wees, spesifiek met verwysing na maatskappyprosesse en omskryf in vergelyking met maatskappyfunksies)
 • die definisie van spesifieke voorkomingsmaatreëls,
 • die skepping van 'n gestruktureerde stelsel van interne verifikasie (inligtingvloei, etiese kode, dissiplinêre kode, ens.)
 • die monitering wat deurToesighoudende liggaam.

Die funksie-afvaardigings dit is ook 'n bykomende belangrike funksionele instrument vir die verspreiding van take en verantwoordelikhede, om die rol van korporatiewe funksies te verbeter en verantwoordelik te maak vir die uitvoering van die aktiwiteit. Met die delegering van die funksie dra die "delegerende party" die uitoefening van sekere take (en die verwante verpligtinge) waaraan hy / sy volgens wetgewing die eienaar is, aan die "afgevaardigde" oor. Om effektief, effektief en relevant ekstern (en in die hof) te wees, moet die funksie-afvaardigings:

 • verseker effektief desentralisering van take en verantwoordelikhede
 • spesifieke inhoud hê
 • aanvaar word en het werklike advertering
 • voorspelling besluitnemingsoutonomie van die afgevaardigde
 • voorspelling besteding van outonomie en het 'n effektiewe en deurlopende aard in die operasionele werklikheid.

Die afgevaardigde moet die vermoë en geskiktheid hê en kan optree sonder inmenging of ingryping deur die delegerende party anders sal die afvaardiging sy effek verloor.

Die belangrikste vir effektiewe omgewingsbestuur in die maatskappy is die regulatoriese en tegniese oudits (beide interne en derde partye) afgehandel identifisering van risikogebiede en verbeteringsaksies. Dit is instrumente wat, indien dit op 'n spesifieke en tydige manier gebruik word, aansienlik kan bydra tot monitering en voortdurende verbetering.

Baie ander "instrumente" kan geïdentifiseer word, maar wat belangrik is om op te let, is dat dit oor die algemeen 'n kwessie van voorkomende en spesifieke benadering met betrekking tot die aktiwiteit, 'n element wat in die omgewingsreg toenemend relevant word vir die operasionele werklikheid en vir die dinamika van die oordeel.

Omgewingsreg en uitspraak

Die aanneming van 'nvoorkomende benadering“Omgewingskwessies sal ook in die hof relevant wees. Omgewingsreg is 'n gespesialiseerde sektor wat gekenmerk word deur gestruktureerde sektorale regsleer en gekonsolideerde dinamika. Benewens die nakoming van die streng prosedurele sperdatums (bv. Dié vir uitdagende administratiewe maatreëls, die versuim om na te kom wat kan lei tot die "kristallisering" van selfs onwettige of onafdwingbare voorskrifte vir die maatskappy), moet 'n strategie gedefinieer word in die vergelyking tussen wetlike en tegniese gebiede, om spesifieke, effektiewe en stiptelike verdediging in die verskillende regterlike ampte op te bou.


 • BG
 • ES
 • CS
 • VAN
 • DE
 • ET
 • EL
 • EN
 • FR
 • GA
 • HR
 • DIT
 • LV
 • LT
 • HU
 • MT
 • NL
 • PL
 • PT
 • RO
 • SK
 • SL
 • FI
 • SV

Die besoedelaar betaal beginsel en omgewingsverantwoordelikheid

WAT IS DIE DOEL VAN DIE RICHTLYN?

Dit stel reëls vas wat gebaseer is op die beginsel 'besoedelaar betaal'. Dit beteken dat 'n onderneming wat omgewingskade veroorsaak, daarvoor verantwoordelik is en moet onderneem om die nodige voorkomings- of herstelaksies te onderneem en alle verwante koste te dra.

Die richtlijn omskryf omgewingskade as:

 • skade wat die omgewingstatus (ekologies, chemies of kwantitatief) van waterbronne beduidend beïnvloed, soos omskryf in richtlijn 2000/60 / EG, die Europese richtlijn oor water, en in richtlijn 2008/56 / EC, die richtlijn oor die strategie vir ' Mariene omgewing
 • grondskade wat 'n beduidende risiko vir die mens se gesondheid skep
 • beskadiging van beskermde spesies en natuurlike habitats wat die bewaring nadelig beïnvloed, soos omskryf in Richtlijn 2009/147 / EG, oor die bewaring van wilde voëls, en in Richtlijn 92/43 / EEG, die Natuurlike habitatrichtlijn.

Die definisie sluit die afvoer van besoedelingstowwe in die lug in (aangesien dit die omstandighede van die grond en water beïnvloed), in die interne oppervlak of ondergrondse waters en enige doelbewuste vrystelling in die omgewing van geneties gemodifiseerde organismes, soos omskryf in Richtlijn 2001/18 / EG .

Daar is twee scenario's waarin aanspreeklikheid plaasvind:

omgewingskade veroorsaak deur een van die professionele aktiwiteite wat in aanhangsel III van die richtlijn gelys word, soos:

 • energiebedrywe,
 • vervaardiging en verwerking van metaal,
 • mynbedrywe,
 • chemiese nywerhede,
 • afvalbestuur,
 • grootskaalse produksie van sellulose, papier en karton, tekstielverf en leerlooierye,
 • grootskaalse produksie van voedsel, vleis en suiwelprodukte

omgewingskade aan beskermde spesies en natuurlike habitats (of dreigende bedreiging daarvan) veroorsaak deur een van die professionele aktiwiteite wat nie in Bylae III gelys word nie, in geval van opsetlike of nalatige optrede van die onderneming.

Die uitsonderings sluit gewapende konflikte, natuurrampe, aanspreeklikheid in vir soorte omgewingskade wat deur internasionale konvensies gedek word (byvoorbeeld mariene besoedeling) en kernrisiko's wat deur die Euratom-verdrag gedek word.

Voorkomende en remediërende aksies

 • As daar dreigende dreigemente bestaan ​​vir skade, moet die maatskappy sonder versuim die nodige voorkomende maatreëls tref.
 • As die skade reeds plaasgevind het, moet die maatskappy die owerhede so spoedig moontlik in kennis stel en stappe doen om die situasie te bestuur, om sodoende verdere omgewingskade en bedreigings vir die menslike gesondheid te voorkom, en toepaslike regstellende stappe te neem.

Die maatskappy moet betaal vir die voorkomende en regstellende aksies, behalwe in sommige situasies, byvoorbeeld as die skade deur 'n derde party aangerig is, ondanks die toepaslike veiligheidsmaatreëls, of as gevolg van die nakoming van 'n verpligte instruksie.

 • In die implementeringsverslag van 2016 is die ervaring van die implementering van die richtlijn tussen 2007 en 2013 ondersoek, insluitend 'n evaluering wat uitgevoer is in die raamwerk van REFIT, die Europese Kommissie se regsgeskiktheids- en effektiwiteitsprogram.
 • Die verslag bevestig dat die richtlijn, hoewel dit nog nie die potensiaal ten volle benut het nie, doeltreffend was om omgewingskade te herstel en voorkoming aan te moedig.

Wysigingsverordening (EU) 2019/1010

Die richtlijn is in 2019 gewysig by verordening (EU) 2019/1010 wat die verslagdoeningsverpligtinge rakende omgewingswetgewing harmoniseer en vereenvoudig. Die nuwe reëls wat van krag is vanaf 26 Junie 2019, is die volgende.

 • EU-lande rapporteer aan die Kommissie oor die ervaring wat opgedoen is met die implementering van hierdie richtlijn. Die inligting wat hulle moet verstrek, word in aanhangsel VI van die richtlijn uiteengesit en moet teen 30 April 2022 en daarna elke vyf jaar versamel word.
 • Die Kommissie sal teen 30 April 2023 en daarna elke vyf jaar 'n evaluasie van die richtlijn publiseer op grond van inligting wat deur die EU-lande verskaf word.
 • Die Kommissie moet teen 31 Desember 2020 riglyne ontwikkel wat 'n algemene interpretasie bied van die term "omgewingskade" soos omskryf in hierdie richtlijn.

VAN WANNEER IS DIE DIREKTIEF VAN TOEPASSING?

Die richtlijn het op 30 April 2004 in werking getree en moes op 30 April 2007 in die nasionale wette van die EU-lande oorgedra word.

Vir meer inligting, sien:

Richtlijn 2004/35 / EG van die Europese Parlement en die Raad van 21 April 2004 betreffende omgewingsaanspreeklikheid met betrekking tot die voorkoming en herstel van skade (PB L 143 van 30.4.2004, bl. 56).

Latere wysigings aan Richtlijn 2004/35 / EG is in die oorspronklike teks opgeneem. Hierdie gekonsolideerde weergawe is slegs ter inligting.

Verslag van die Kommissie aan die Raad en die Europese Parlement: Verslag van die Kommissie aan die Raad en die Europese Parlement ingevolge artikel 18 (2) van Richtlijn 2004/35 / EG oor omgewingsaanspreeklikheid met betrekking tot die voorkoming en herstel van omgewingskade [COM (2016) 204 finaal van 14.4.2016].

Werksdokument van die personeel van die Kommissie: REFIT-assessering oor die richtlijn omgewingsaanspreeklikheid, vergesel van die verslag van die Kommissie aan die Europese Parlement en die Raad ingevolge artikel 18 (2) van die omgewingsaanspreeklikheidsriglyne 2004/35 / EG rakende voorkoming en herstel van die omgewing skade [SWD (2016) 121 finaal van 14.4.2016].


deur Pierluigi Mascaro Gepubliseer op 23/02/2021 Opgedateer op 23/02/2021

Samevatting: 1. Kennisgewing oor toegang tot omgewingsinligting op nasionale en supranasionale vlak. - 2. Die feite aan die begin van die dispuut voor die TAR-afdeling vir Sicilië - Catania. - 3. Die interpretasie wat deur die administratiewe regter voorgestel word.

 1. Begrippe oor toegang tot omgewingsinligting op nasionale en bo-nasionale vlak.

Die Århus-konvensie van 25 Junie 1998, wat deur die Verenigde Nasies se Ekonomiese Kommissie vir Europa bevorder word, bestaan ​​uit drie "pilare": toegang tot omgewingsinligting, deelname aan besluitnemingsprosesse en toegang tot geregtigheid in omgewingsake.

Wat spesifiek die eerste pilaar betref, bepaal artikel 4 van die Konvensie die publiek se reg om op versoek toegang tot omgewingsinligting te hê sonder om te bewys a gekwalifiseerde belangstelling in hierdie verband, volgens die aanname dat die deursigtigheid van besluitnemingsprosesse omgewingswetgewing en -beleid kan verbeter en effektiewer kan maak, wat vertroue in openbare owerhede verhoog en bewusmaking van publiek. Laasgenoemde word op grond van Artikel 2, paragraaf 4, van die Konvensie saamgestel deur "Een of meer natuurlike of regspersone en, in ooreenstemming met nasionale wetgewing of praktyk, die verenigings, organisasies of groepe wat deur sulke persone saamgestel word".

Ingevolge artikel 2, paragraaf 3, van die Århus-konvensie is dit omgewingsinligting enige inligting, in geskrewe, visuele, klank, elektroniese en enige ander vorm, wat betrekking het op:

 • die toestand van die elemente van die omgewing, soos lug, atmosfeer, water en grond, die gebied, landskappe en natuurgebiede, biodiversiteit en sy komponente, insluitend geneties gemodifiseerde organismes, en die interaksie tussen hierdie elemente
 • faktore soos stowwe, energie, geraas en bestraling, administratiewe aktiwiteite en maatreëls, omgewingsooreenkomste, beleide, wette, planne en programme wat die toestand van die omgewing beïnvloed of kan beïnvloed, asook koste-voordeel-ontleding en ander ekonomiese ontledings en hipoteses wat in omgewingsbesluitnemingsprosesse gebruik word
 • die toestand van gesondheid, veiligheid en lewensomstandighede van mense, sowel as toestand van dieterreine en geboue van kulturele belang tot die mate wat dit is of kan wees beïnvloed deur die toestand van omgewingselemente of, deur middel van hierdie elemente, deur die faktore, aktiwiteite of maatstawwe waarna in die vorige punt verwys word.

Paragrawe 3 en 4 van artikel 4 van die Konvensie bevat 'n volledige lys van die gevalle waarin 'n versoek om toegang in hierdie geval van die hand gewys kan word, indien die openbare owerheid waartoe die versoek gerig is, nie die beskikbare inligting het as die versoek klaarblyklik is nie. onredelik of in te algemene terme geformuleer as dit gaan oor dokumente wat aan die gang is of interne kommunikasie van openbare owerhede, indien daar in die nasionale wetgewing of praktyk voorsiening gemaak word vir sodanige afwyking.

Daar word ook bepaal dat die gronde vir weiering streng geïnterpreteer moet word en dat die verwerping van die versoek is skriftelik geformuleer is gemotiveerd.

Ingevolge artikel 9 van die Konvensie is dietoegang tot geregtigheid teen oortredings van artikel 4 daarvan deur middel van appèlprosedures voor 'n hof of ander onafhanklike en onpartydige liggaam wat deur die wet ingestel word, wat vinnige en goedkoop prosedures waarborg.

In die Europese konteks is die Richtlijn n. 2003/4 / EG het die bepalings van die Århus-konvensie oor die reg op toegang tot omgewingsinligting oorgedra: dit is in ons interne stelsel geïmplementeer deur wetsbesluit 19 Augustus 2005, n. 195, in artikel 3, paragraaf 1, word voorgeskryf dat openbare owerhede verplig word om omgewingsinligting beskikbaar te stel "aan almal wat dit versoek, sonder dat laasgenoemde hul belang hoef te verklaar[1].

Op grond van die nasionale, EU en supranasionale regulerende liggaam wat tot dusver ondersoek is, word die reg op toegang tot omgewingsinligting [2] ook beheer deurkuns. 3 seksies [3] van die omgewingskode (Wetsbesluit 152/2006).

Die TAR vir Sicilië - 'n losstaande gedeelte van Catania (afdeling IV) - het onlangs uitspraak oor die betrokke kwessie met sin 30/11/2020, n. 3199, waaroor hier kommentaar gelewer word, vir die profiele van belang.

 1. Die feite aan die begin van die geskil voor die TAR-afdeling vir Sicilië - Catania.

Die maatskappy "Commerciale Sicula" srl het op 17/02/2020 'n aansoek om toegang tot die dokumente aan die munisipaliteit van Valdina gestuur, waardeur dit versoek het om 'n afskrif van die dokumente rakende die opdrag en uitvoering van die verhuring en skoonmaak vry te stel. -spoeling van ekologiese mobiele toilette wat uitgevoer is ter geleentheid van die "VI Sagra della Ciauna" -geleentheid, wat aan die maatskappy "Milae Servizi" toevertrou is.

In die besonder toegang voormalige kuns. 3, wetsbesluit 195/2005 het betrekking op die afvalidentifikasievorms wat kragtens art. 193, wetsbesluit 152/2006 en ministeriële besluit 145/1998, is deur laasgenoemde uitgereik tydens elke skoonmaak-suiweringsoperasie wat uitgevoer is vir die versameling van afval wat geproduseer word deur die gebruik van draagbare toilette. Ten opsigte van so 'n versoek om toegang is 'n stilswye van die munisipale administrasie gevorm, waarteen die maatskappy "Commerciale Sicula" srl 'n geregtelike appèl voor die TAR ingedien het, wat gedefinieer word deur dieselfde met die vonnis wat hierdie artikel beoog om kommentaar te lewer. .

 1. Die interpretasie wat deur die administratiewe regter voorgestel word.

Die TAR vir Sisilië - losstaande gedeelte van Catania (afdeling IV) - aanvaar die versoek van die aansoekende maatskappy en vind die geldigheid daarvan in die gesamentlike bepalings van artikels 3, paragraaf 1 en 2, paragraaf 1, lett. a), nee. 2 van wetsbesluit 195/2005, wat in die begrip "omgewingsinligting" ook insluit "Faktore soos emissies, afvoer en ander vrystellings in die omgewing".

In werklikheid word opgemerk dat die skynbare versoek betrekking het op die nakoming van die basiese wetgewing van die spesiale sektor van gemeenskaplike besittings van die operateurs in konflik, waarvan die respek die kollektiewe belang van omgewingsbeskerming, wat voortspruit uit die reëls vir toegang, bevraagteken. in hierdie aangeleentheid van kragtens wetlike besluit 195/2005 [4], ongeag die bewys van die bestaan ​​van 'n gekwalifiseerde belang in toegang, as gevolg van die sertifikaat regulatoriese voorkoms - op grondwetlike en gemeenskapsvlak - van die belang in omgewingsbeskerming oor enige antagonistiese belange [5].

[1] Ingevolge die bepalings van art. 3, paragraaf 2, van wetsbesluit 195/2005, word die omgewingsinligting binne 30 dae na die versoek (60 dae in die geval van 'n ingewikkelde versoek) aan die aansoeker beskikbaar gestel teen die bepalings van die openbare owerheid rakende toegang tot die omgewing en in in geval van versuim om te antwoord binne die voorwaardes hierbo aangedui (hipotese van stilte-weiering), kan die applikant 'n geregtelike appèl indien voormalige kuns. 116 c.p.a. of versoek om 'n hersiening van die betrokke besluite van die bevoegde ombudsman vir die gebied (in die geval van handelinge van munisipale, provinsiale en streeksadministrasies) of van die Kommissie vir toegang waarvoor in art. 27, l. n. 241/1990 (in die geval van dade van sentrale of perifere staatsadministrasies).

[2] Vir verdere inligting, verwys asseblief na A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, Inleiding tot omgewingsreg, red. 2018, pp. 194 ev.

[3] Ter wille van volledigheid word die teks van die eerste paragraaf gerapporteer: “Ter uitvoering van die wet van 7 Augustus 1990, n. 241, en daaropvolgende wysigings, en die bepalings van die Århus-konvensie, bekragtig deur Italië met wet nr. 108, en ingevolge die wetgewing van 19 Augustus 2005, n. 195, kan enigiemand toegang hê tot inligting met betrekking tot die toestand van die omgewing en landskap op die nasionale grondgebied, sonder dat daar van hom of haar verwag word om 'n regtens relevante belang te bewys.

[4] Kyk, op hierdie punt, C.G.A.R.S., gestuur. 17 Januarie 2018, n. 15.

[5] In hierdie bepalings TAR Palermo, gestuur. 21 Julie 2017, n. 1947.

Ek studeer op 23 April in die regte aan die LUISS Guido Carli Universiteit van Rome, en verdedig 'n proefskrif in die Reg van territoriale outonomie getiteld "Die bydrae van die streke tot die vorming van die Europese reg" - studieleier prof. Antonio D 'Athena.

Tydens my universiteitstudie het ek die administratiewe profiel bygewoon en die regsdissiplines met betrekking tot hierdie regsgebied verdiep.

Ek was nog altyd veral geïnteresseerd in die skryfwêreld, op verskillende terreine, en wat spesifiek die wettige betref, probeer ek om kommentaar en aantekeninge te skryf vir die uitspraak van die gewone administratiewe regter van die Hooggeregshof van die Staatsraad en die Grondwethof.

Vanaf Junie verlede jaar het ek die plesier en die eer om saam te werk in die administratiewe regsgebied van die regsoorsig "Ius in Itinere".

Attualmente collaboro, a titolo di cultore della materia, con la Cattedra di Diritto dell’Ambiente presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli.

Dal prossimo gennaio, inizierò il mio percorso nell’ambito del Master di II livello in Diritto Amministrativo presso l’Università LUISS di Roma.


University of California, Irvine - School of Law, Planning, Policy & Design, and Transportation Studies

Date Written: December 5, 2013

Abstract

Italian Abstract: Fonti energetiche transfrontaliere e diritto ambientale, politica e politiche: il caso del gasdotto Keystone Pipeline in Canada e negli Stati Uniti (*)

Una delle decisioni più difficili per il secondo mandato dell'amministra­zione Obama è in materia di tutela ambientale e riguarda la Keystone Pipeline XL.

Antefatto. La Pipeline XL è un tratto del grande progetto multi-fase che ha come obiettivo quello di trasportare alle raffinerie negli Stati Uniti il greggio ricavato dalle sabbie bituminose dell'Alberta. Le prime tre fasi sono sia già operative con il greggio che viene recapitato ai mercati Mid-West, che ancora in costruzione. È la quarta fase quella che impegna il Congresso nel momento in cui questo articolo è stato scritto.

1. Antefatto. —2. Chi decide e perche. —3. lmplicazioni per l'ambiente e per Ia politica ambientale durante il secondo mandato di Obama. —4. Altre possibili azioni legali. -5. Conclusioni.

English Abstract The Keystone XL pipeline refers to one segment of a multi stage set of projects which is aimed at bringing oil sands bitumen from the sand tars area of Alberto, Canada to refineries in the United States. The first three phases of the project are either operational or under construction and crude oil is being delivered to Mid-West markets. It is the fourth that confronts Canadian and United States officials as this article is being written. In this brief summary I describe the background of the controversy and the decision making framework and outline possible legal actions that may be taken whatever the decision of the Obama and relevant Canadian administrations.


University of California, Irvine - School of Law, Planning, Policy & Design, and Transportation Studies

Abstract

One of the public policy decisions in American history with the largest impact on the quality of the urban environment was to site freeways in urban areas. In this article, after a short section on the history that brought urban freeways into existence, I briefly describe efforts now being made in some cities to come to grips with the effects of placing high speed, limited access, multi-lane roads through city centers. Imminent actions are required since many of these roads have reached their engineered life expectancies -- a half century after they were built.

Note: Downloadable document is in Italian.

Joseph F. DiMento (Contact Author)

University of California, Irvine - School of Law, Planning, Policy & Design, and Transportation Studies ( email )

Irvine, CA
United States
(202) 466 1135 (Phone)


Video: naag niikadi ugu macaneet prt3 daawo


Vorige Artikel

Bome wat wortels vertoon: bome met wortels bo die grond

Volgende Artikel

Versorging van tamatiese naaldhout: hoe om 'n tatariese naaldbos te kweek